Top Poisťovňa roka za rok 2010

Rok 2010 je už minulosťou a pozná svojich víťazov a porazených. Rovnako ako na Slovensku 2 najznámejšie ankety zaoberajúce sa hodnotením kvality poisťovateľov a poistných produktov – Zlatá minca a Trend TOP firma. Kým Zlatá minca sa zaoberá skôr hodnotením kvality konkrétnych produktov, tak hodnotenie Trend TOP poisťovňa je zameraná na hodnotenie ekonomických ukazovateľov poisťovní.

Zlatá minca – základné informácie

Zlatá minca je súťaž produktov bánk, poisťovní a iných finančných subjektov, rozdelených do 33 kategórií. O poradí v kategóriách rozhoduje porota, ktorú tvoria ekonomickí novinári, zástupcovia vysokých škôl, spravodajských agentúr, ekonomických serverov, finančných poradcov, profesných asociácií a spoločností realizujúcich prieskum trhu. Každý člen poroty vyberá tri najlepšie produkty v každej kategórii. Odporúčanými kritériami výberu sú kvalita, zaujímavosť a využiteľnosť produktov pre čo najširšiu skupinu populácie. Výsledkom hodnotenia je tabuľka najlepších finančných produktov. Za prvé miesto sa udeľujú tri body, za druhé miesto 2 body a za tretie miesto jeden bod.

Zlatá minca 2010 – priebeh hodnotenia

V ročníku 2010 o Zlatú mincu súťažilo 294 produktov. O poradí rozhodovalo 59 členov odbornej poroty. Najúspešnejšou poisťovňou sa opäť stala Allianz – Slovenská poisťovňa.  S deviatimi prvými miestami z desiatich stále s odstupom najúspešnejšou poisťovňou. O jedno prvé miesto sa však v kategórii Investičné životné poistenie delí s Wüstenrot poisťovňouPoisťovňa Union sa po ročnej prestávke vrátila na prvé miesto v cestovnom poistení a súčasne obhájila prvenstvo v zdravotnom poistení. Viaceré druhé a tretie miesta získali posťovne Uniqa, Generali Slovensko a AXA poisťovňa.

Zlatá minca 2010 – výsledky hlasovania

PZP motorových vozidiel
1. Allianz – Slovenská poisťovňa, Modré povinné zmluvné poistenie
2. Union poisťovňa, PZP s Garanciou odmeny pre zodpovedného vodiča
3. Wüstenrot poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie

58 bodov – Allianz – Slovenská poisťovňa, Modré povinné zmluvné poistenie
55 bodov – Union poisťovňa, PZP s Garanciou odmeny pre zodpovedného vodiča
43 bodov – Wüstenrot poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie
33 bodov – KOOPERATIVA poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie
28 bodov – Generali Slovensko Poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie AUTOMATIK+
16 bodov – AXA, Auto
15 bodov – Uniqa, Auto & Voľnosť – PZP
11 bodov – Komunálna poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie
9 bodov – Genertel, Online povinné zmluvné poistenie
8 bodov – ČSOB Poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie
5 bodov – Groupama poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie

Havarijné poistenie
1. Allianz – Slovenská poisťovňa, Havarijné poistenie
2. Generali Slovensko Poisťovňa, AUTOŽOLÍK
3. Union poisťovňa, Poistenie motorového a prípojného vozidla s 0% spoluúčastou

52 bodov – Allianz – Slovenská poisťovňa, Havarijné poistenie
39 bodov – Generali Slovensko Poisťovňa, AUTOŽOLÍK
37 bodov – Union poisťovňa, Poistenie motorového a prípojného vozidla s 0% spoluúčasťou
36 bodov – Uniqa, Auto & Voľnosť -  KASKO
32 bodov -  Wüstenrot poisťovňa, POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL – komplexné a čiastočné KASKO
17 bodov – KOOPERATIVA poisťovňa, Eurokasko
17 bodov – Komunálna poisťovňa, Poistenie MV do 3 500 kg
15 bodov – AXA, Auto
8 bodov – ČSOB Poisťovňa, Auto Partner
4 bodov – KOOPERATIVA poisťovňa, Eurokasko Bazar

Cestovné poistenie
1. Union poisťovňa, Celoročné cestovné poistenie on-line
2. Allianz – Slovenská poisťovňa, Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov
3. Európska cestovná poisťovňa, Komplexné cestovné poistenie EURO ročné PLUS

80 bodov -  Union poisťovňa, Celoročné cestovné poistenie on-line viac
66 bodov -  Allianz – Slovenská poisťovňa, Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov
30 bodov -  Európska cestovná poisťovňa, Komplexné cestovné poistenie EURO ročné PLUS
19 bodov -  Uniqa, Cestovanie & Sloboda
16 bodov -  Generali Slovensko Poisťovňa, Svetobežník
13 bodov -  KOOPERATIVA poisťovňa, Celoročné poistenie liečebných nákladov
12 bodov -  Wüstenrot poisťovňa, Cestovné poistenie
11 bodov -  KOOPERATIVA poisťovňa, Eurotravel – stavebnicové cestovné poistenie
6 bodov -  AXA, Cestovné poistenie
5 bodov -  ČSOB Poisťovňa, Cestovné poistenie

Úrazové poistenie
1. Allianz – Slovenská poisťovňa, Miliónové poistenie
2. AXA, Rodinné úrazové poistenie
3. Wüstenrot poisťovňa, Poistenie úrazu a zodpovednosti
3. Uniqa, Úraz & Starostlivosť

Trend Top Poisťovňa – hodnotiace kritériá

Hodnotiaci model TREND-u  pozostáva z viacerých ekonomický ukazovateľov:

Rast trhového podielu na zaslúženom poistnom (2009) – 10 %
Rentabilita vlastného imania (2009, 2008) – 15 %
Prevádzková nákladovosť (2009, 2008) – 15 %
Technická škodovosť (2009, 2008) – 15 %
Kapitálový koeficient (2009, 2008) – 15 %
Rentabilita zaslúženého poistného (2009, 2008) – 15 %
Zhodnotenie aktív (2009, 2008) – 15 %

Okrem prvého kritériá sa do hodnotenia berú posledné dva roky. V roku 2010 splnilo hodnotiace kritériá 14 poisťovní. Patrili k nim ukončenie roka 2009 s kladným hospodárskym výsledkom po zdanení a zároveň menej ako 60%-ný podiel zaisteného poistného.

Obidve podmienky splnilo v skutočnosti až 17 subjektov. Tri z nich sú však pobočky zahraničných poisťovní, pri ktorých nemožno korektne vypočítať ani rentabilitu vlastného imania a ani pomer skutočného kapitálu k požadovanému kapitálovému minimu.  Osudné sa to stalo napríklad pobočke životnej poisťovne AXA Life, ktorá by sa umiestnila v prvej tretine hodnotenia.

Trend Top Poisťovňa 2010

Podnikateľsky najúspešnejšou Poisťovňou roka 2010 je Allianz – Slovenská poisťovňa. Allianz – Slovenská poisťovňa vyniká v tom ako zhodnotiť akcionárom kapitál a poistencom rezervy. Rozumne stráži náklady a pracuje s veľkým kapitálovým vankúšom.

Trend TOP Poisťovňa roka 2010

1. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava
2. MetLife Amslico, a.s.
3. ČSOB poisťovňa, a.s.

„Ocenenie patrí našim viac ako dvom miliónom klientov a rovnako všetkým zamestnanom a obchodníkom. Verím, že aj v „povodňovom“ roku 2010 sme ukázali, že sme skutočne spoľahlivým partnerom a stojíme pri našich klientoch aj v tých najťažších chvíľach,“ hovorí Marek Jankovič.

Článok bol publikovaný v kategórii Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Uložte si permanentný odkaz. Both comments and trackbacks are currently closed.